BISANAR – tymol, koriandrový a jedľový olej
aplikovaný pri vonkajšej teplote 30°C, po vytočení medu.

Spád klieštika po 30 min.

Spád klieštika po 4h.

Spád klieštika po 20h.