Bisanar® je veterinárny prípravok na prevenciu a podporu liečby varroázy včiel. Aj keď my varroázu neliečime, používa sa slovné spojenie „liečba varroázy“. Tento prípravok vyrába firma Agrobioprom v Moskve. Je to presne tá firma, ktorá sa prebila na trh v EÚ prípravkom „Ekopol®“.
Bisanar® už pozná veľa včelárov na Slovensku a je už aj v schvaľovacom procese, takže rátame s tým, že do určitého času to bude povolený zaregistrovaný veterinárny prípravok na Slovensku. Bisanar® pôvodne obsahoval kyselinu šťaveľovú, tymol, koriandrový a jedľový olej. Avšak kvôli nestálosti kyseliny šťaveľovej sa súčasný Bisanar® vyrába bez nej. Môžeme ho teda zaradiť medzi ekologické prípravky. Názov Bisanar®, v azbuke „Бисанар“, ostáva.

Otestoval som jeho účinok proti klieštikovi, ešte keď obsahoval aj kyselinu šťaveľovú. Včelstvá neošetrované proti klieštikom počas sezóny (posledné ošetrenie bolo 14. 1. 2020 amitrazom -aerosól) som ošetril Bisanarom dňa 6. 10. 2020. Presne podľa návodu som prípravok rozmiešal v teplej vode a nakvapkal 10 ml roztoku na jednu uličku. Teda včelstvo, ktoré obsadzovalo 10 uličiek dostalo 100 ml tohto roztoku. Podľa návodu sa prípravok má použiť na jar a na jeseň 2-3 krát po sebe v 7 dňových intervaloch. Ja som ho použil len raz v roku a to na dlhoveké včely. Keďže to obsahuje kyselinu šťaveľovú, nechcel som to použiť dva krát na dlhoveké včely.

V pokuse bolo 22 včelstiev na dvoch stanovištiach. 6. 10. 2020 boli včely ošetrené Bisanarom a následné kontrolné ošetrenia amitrazom boli vykonané 22. 10. 2020 formou fumigácie, 25. 11. 2020 a 12. 01. 2021 bol použitý aerosól. Čiže prvé ošetrenie amitrazom  po použití Bisanaru bolo o 16 dní. Zrátal sa klieštik, ktorý padol po použití Bisanaru a osobitne klieštik, ktorý padol počas troch ošetrení amitrazom. Počty padlých klieštikov sa porovnali a vypočítala sa účinnosť prípravku  Bisanar®.

Ako vidno z tabuľky, klieštika sme veľa nemali. Nad 1000 ks mali len dve včelstvá T11 a T12. Včelstvo T4  sa vymyká od ostatných včelstiev. Oproti iným včelstvám malo extrémne veľa klieštika padnutého aj po amitraze – 199 ks. Účinok Bisanaru v tomto prípade bol „len“ 72 %. Vo všeobecnosti sa spád klieštika pohyboval po ošetrení amitrazom od 2 ks (LH3) do 84 ks (úľ F).
Priemerná účinnosť Bisanaru na obidvoch stanovištiach bola 91 %. Na Maši to bolo 89 % a v Hrádku 93,66 %. Najnižšia účinnosť 70,37 % bola vo včelstve T6 na Maši. Najvyššia účinnosť 98,87 % bola pri včelstve LH 10 v Hrádku. Môžeme konštatovať, že z celkového počtu 22 včelstiev percento účinnosti Bisanaru vykázalo hodnotu nad 90 % u 16 rodín a menej ako 90 % u 7 včelstiev.

Záver: výsledok je príjemne prekvapujúci. A to bol skúšaný prostriedok použitý len raz, nie 2-3 krát, ako sa píše v návode. Očakávame, že keby sme použili prostriedok 2 x, bol by aj jeho účinok ešte vyšší. V nasledujúcom roku 2021 budeme pokračovať v pokusoch.

Jaroslav Gasper

Autor je výskumný pracovník Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok.

Uverejnené so súhlasom autora.

Poznámka editora: Test účinnosti bol vykonaný na vzorkách pochádzajúcich z ruského trhu. V súčasnosti sa pripravuje test účinnosti Bisanaru, ktorý je registrovaný a už aj dostupný na slovenskom trhu.